Trang chủ

Nhịp đập thị trường

Phân tích công ty

VHC – Hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng trên cơ sở định giá

Giá cổ phiếu VHC thời gian qua tăng tốt hơn kỳ vọng, do đó HSC hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng (từ Nắm giữ) nhưng nâng giá mục tiêu lên 41.100đ sau khi chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022.

Sự kiện

THƯ MỜI SỰ KIỆN KỂ TIẾP HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ || ĐẤU THẦU THÀNH CÔNG – TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG

KỂ TIẾP HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ như một lần nữa Kết nối nhà đầu tư biết đến những góc nhìn thú vị hơn thông qua các câu chuyện thực tế do chính lãnh đạo FPT kể lại.