Khóa đào tạo chứng khoán online T9/2020 – HSC Vùng HCM02

▪️ Học Online ngay tại nhà thông qua phần mềm Zoom

▪️ Hoàn toàn không tốn phí

Đây là Khóa học do HSC Vùng HCM02 tổ chức, cung cấp kiến thức chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu:

+ Kiến thức cơ bản nhất cho người mới bắt đầu tham gia vào thị trường

+ Kiến thức chuyên sâu gồm chiến lược cụ thể và quản trị vốn để thực chiến

khóa đào tạo chứng khoán
Toàn bộ Khóa đào tạo T9/2020 gồm 03 Khóa học:

+ Khóa Kiến thức tổng quát dành cho người mới

+ Khóa Phân tích kỹ thuật – Nắm bắt các cơ hội ngắn hạn

+ Khóa Phân tích cơ bản – Đi tìm giá trị thực của doanh nghiệp

Đối tượng tham gia:

Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC Vùng HCM02. Quý Nhà đầu tư chưa có tài khoản đăng ký ngay tại đây để được hỗ trợ.

Chi tiết về Chương trình đào tạo và đăng ký, Quý Nhà đầu tư tham khảo tại đây.

HSC DCG Team