Phương pháp mua và nắm giữ cổ phiếu có hiệu quả?

Mua và nắm giữ là gì?

Mua và nắm giữ là một chiến lược đầu tư thụ động như là bạn mua cổ phiếu, ETF…. Tuy nhiên, bạn sẽ nắm giữ chúng trong thời gian dài bất kể biến động của thị trường. Sử dụng chiến lược mua và giữ chủ động lựa chọn các khoản đầu tư nhưng không quan tâm đến các biến động giá ngắn hạn và các chỉ báo kỹ thuật. Nhiều nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett và Jack Bogle ca ngợi cách tiếp cận mua và giữ là lý tưởng cho những cá nhân tìm kiếm lợi nhuận lâu dài lành mạnh.

Việc mua và nắm giữ cổ phiếu

Trong dài hạn, cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao hơn các loại tài sản khác như trái phiếu. Tuy nhiên, một số tranh luận việc liệu chiến lược này liệu có ưu việt hơn đầu tư chủ động. Cả hai bên đều có lập luận xác đáng, nhưng chiến lược mua và giữ có lợi ích về thuế. Bởi vì bạn có thể hoãn thuế thu nhập vốn đối với các khoản đầu tư dài hạn.

Mua cổ phần của cổ phiếu phổ thông là sở hữu một công ty. Quyền sở hữu gồm quyền biểu quyết và cổ phần trong lợi nhuận khi công ty phát triển. Cổ đông bỏ phiếu các vấn đề quan trọng như sáp nhập và mua lại, bầu giám đốc vào HĐQT. Cổ đông giữ tỷ lệ ảnh hưởng đáng kể thường tìm cách giành quyền đại diện trong ban giám đốc.

Nhận thức được sự thay đổi cần có thời gian, các cổ đông dùng chiến lược mua và nắm giữ. Thay vì coi quyền sở hữu là phương tiện ngắn hạn kiếm lợi nhuận, họ giữ cổ phiếu qua các thị trường tăng và giảm. Do đó, cổ đông chịu rủi ro thất bại/phần thưởng cao nhất là sự đánh giá cao đáng kể.

Mua và giữ thường còn được gọi là giao dịch vị thế.

Quản lý thụ động so với chủ động

Cuộc tranh luận về phong cách quản lý thụ động và chủ động vẫn tồn tại. Một nhà đầu tư mua và nắm giữ phản ánh một phong cách quản lý thụ động.

Khi các chỉ số tái cân bằng và tỷ trọng tăng lên so với vốn hóa thị trường, tỷ lệ doanh thu, thường dưới 5% trong số các quỹ thụ động, vẫn ở mức cực thấp khi các nhà quản lý tập trung vào các vấn đề trên thị trường rộng lớn. Cổ phiếu được giữ trong thời gian bao lâu chúng vẫn là thành phần của chỉ số.

Mặc dù nắm giữ chúng dài hạn, bạn vẫn cần xem xét biến động giá và hiệu suất của chúng.

Những người tranh luận chống lại việc sử dụng chiến lược dài hạn cho rằng các nhà đầu tư từ bỏ lợi nhuận bằng cách tránh sự biến động thay vì khóa lợi nhuận và bỏ lỡ thời điểm thị trường. Tuy một số chuyên gia thành công với chiến lược giao dịch ngắn hạn, nhưng rủi ro có thể cao hơn. Thành công trong đầu tư cũng được thực hiện bởi lòng trung thành, cam kết sở hữu và theo đuổi đơn giản là nắm giữ theo thời gian.

Tóm tắt phương pháp mua và nắm giữ

  • Mua và nắm giữ là một chiến lược thụ động dài hạn. Với danh mục đầu tư tương đối ổn định theo thời gian, bất kể những biến động ngắn hạn.
  • Các nhà đầu tư mua và nắm giữ có xu hướng làm tốt hơn việc quản lý tích cực. tính trung bình, trong khoảng thời gian dài hơn và sau phí, và họ thường có thể hoãn thuế thu nhập vốn.
  • Tuy nhiên, nhà phê bình cho rằng cách mua và giữ có thể không bán vào thời điểm tối ưu.

Nguồn: Investopedia