AAA – ĐHCĐ: lợi nhuận bất thường từ thoái vốn

Sự kiện: ĐHCĐ ngày 29/6/2021

AAA đã tổ chức ĐHCĐ ngày 29/6/2021. Cổ đông đã tham dự đầy đủ và các tờ trình đều được thông qua. Thông tin chính từ cuộc họp này bao gồm (1) kế hoạch thoái vốn tại dự án An Phát 1 (2) KQKD sơ bộ Q2/2021, (3) kế hoạch lợi nhuận năm 2021 và (4) kế hoạch cổ tức. Cụ thể như sau:

Thoái vốn tại dự án KCN An Phát 1

Tại ĐHCĐ, BLĐ công bố đã ký hợp đồng thành công với Actis, nhà đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu, để bán 49% cổ phần tại KCN An Phát 1 với giá 20 triệu USD (460 tỷ đồng). AAA nắm 93,48% cổ phần tại KCN An Phát 1 – AP1. Sau giao dịch, AAA sẽ nắm giữ 44,48% cổ phần tại KCN AP1.

Với việc thoái vốn tại KCN AP1, AAA có thể ghi nhận thu nhập bất thường. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa công bố lợi nhuận sẽ ghi nhận cũng như thời điểm hạch toán. HSC chưa bao gồm khoản thu nhập bất thường này vào mô hình dự báo của mình. Tuy nhiên, HSC nhận định việc thoái vốn này rất khả quan đối với triển vọng lợi nhuận của AAA. Sau khi hoàn tất, giả định của HSC sẽ thay đổi đáng kể:

  • Về cơ cấu vốn cho dự án KCN AP1 – Trước đây, HSC dự báo AAA sẽ phải vay 375 tỷ đồng với lãi suất 7,5%/năm, chi phí lãi vay theo đó sẽ là 28 tỷ đồng/năm. Với khoản tiền thu được sau khi thoái vốn, AAA sẽ giảm được chi phí lãi vay nhờ sử dụng nguồn vốn nội bộ để đáp ứng nhu cầu vốn.
  • Về đóng góp lợi nhuận cho AAA – đóng góp lợi nhuận hàng năm từ KCN này sẽ giảm so với dự báo ban đầu do tỷ lệ sở hữu giảm. Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp bằng khoản lợi nhuận thu được từ đợt thoái vốn này.
  • Sau khi thảo luận với Công ty, mặc dù giữ lại 44,48% cổ phần, AAA vẫn sẽ có quyền kiểm soát đối với KCN AP1, theo thỏa thuận với Actis. Do đó, theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, thu nhập từ dự án này sẽ được hợp nhất vào BCTC của AAA. HSC sẽ kết hợp việc thoái vốn và ước tính lại lợi ích kinh tế của AAA tại KCN AP1 sau khi có thông tin cụ thể từ phía công ty.
Q2/2021 – LN thấp hơn dự báo do chậm trễ hạch toán một phần dự án

AAA đã công bố lợi nhuận thuần sơ bộ Q2/2021 là 100 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ nhờ việc cho thuê đất tại KCN An Phát Complex. Công ty đã cho thuê được 45.000m2 đất tại KCN này trong Q2/2021, trong khi cùng kỳ 2020 không ghi nhận giao dịch cho thuê đất nào.

HSC ước tính doanh thu và lợi nhuận gộp trong Q2/2021 từ hoạt động này của AAA lần lượt là 94 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận Q2/2021 vẫn thấp hơn kế hoạch quý của Công ty.

Trước đó, AAA dự kiến lợi nhuận thuần Q2/2021 sẽ đạt 120 tỷ đồng. HSC cho rằng điều này là do diện tích hạch toán tại KCN An Phát Complex thấp hơn so với kế hoạch của BLĐ. Do đó, lợi nhuận thuần của AAA trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ là 189 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ); hoàn thành 34% kế hoạch lợi nhuận và đạt 41% dự báo lợi nhuận thuần của HSC là 461 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 94% so với cùng kỳ

ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch năm 2021 của BLĐ với doanh thu thuần đạt 9.000 tỷ đồng (tăng trưởng 21,2%) và lợi nhuận thuần là 550 tỷ đồng (tăng trưởng 94,3%). Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh này sẽ chủ yếu nhờ cho thuê đất tại KCN An Phát Complex.

Kế hoạch này chưa bao gồm khoản thu nhập bất thường từ việc thoái vốn tại KCN An Phát 1. Kế hoạch lợi nhuận của Công ty cao hơn 16% so với dự báo lợi nhuận thuần của HSC, chủ yếu do khác biệt về diện tích cho thuê KCN, do HSC thận trọng hơn trong giả định diện tích hạch toán tại KCN An Phát Complex trong năm 2021.

Chính sách cổ tức năm 2020 và 2021

Cổ tức năm 2020 được thông qua ở mức 500đ/cp cổ tức bằng tiền mặt ((tương đương tỷ suất cổ tức là 2,4% và tỷ lệ chi trả là 56,5%) và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Mô hình dự báo hiện tại của HSC chưa bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, trong khi cổ tức bằng tiền mặt theo kế hoạch thấp hơn dự báo của HSC là 1.000đ/cp cho năm 2020.

Ngoài ra, kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 15% và chưa có dự kiến cụ thể về tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. HSC hiện tại giả định AAA sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 1.000đ/cp cho năm 2021.

Các sự kiện khác

Tại ĐHCĐ, BLĐ cho biết Actis và An Phat Holdings (nắm 50,59% cổ phần AAA) sẽ hợp tác chiến lược để phát triển nhà xưởng xây sẵn và nhà kho cho thuê. Theo đó, Actis sẽ đầu tư 250 triệu USD vào dự án hợp tác này.

Các khoản đầu tư này sẽ mang tính chất dài hạn, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng nhà xưởng tại dự án KCN AP 1 và các KCN khác trong tương lai trong Tập đoàn. Thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng điều này cho thấy tham vọng của Tập đoàn trong việc thúc đẩy mảng KCN trong những năm tới.

Khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo đang được HSC xem xét

Hiện tại, do thiếu thông tin về lợi nhuận tiềm năng từ việc thoái vốn tại dự án KCN An Phát 1, HSC sẽ chỉ điều chỉnh mô hình dự báo của mình (dự báo lợi nhuận, giá mục tiêu và khuyến nghị) khi có đủ thông tin.

Theo đó, HSC nhận thấy rủi ro KQKD thực tế sẽ vượt dự báo của HSC trong năm 2021. Theo dự báo hiện tại, doanh thu thuần năm 2021 sẽ đạt 9.681 tỷ đồng (tăng trưởng 30,3%) và lợi nhuận thuần đạt 410 tỷ đồng (tăng trưởng 56,4%). Đối với năm 2022, doanh thu thuần sẽ đạt 10.219 tỷ đồng (tăng trưởng 5,6%) và lợi nhuận thuần sẽ là 476 tỷ đồng (tăng trưởng 16,3%).

Đây là phiên bản phân tích rút gọn. Để nhận được phiên bản đầy đủ (bao gồm các số liệu chi tiết, biểu đồ, bảng biểu, khuyến nghị mua bán và chiến lược giao dịch) quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn DCG (HSC) hoặc hotline 0901393151.

Nguồn: Dựa theo báo cáo phân tích từ HSC Research và phân tích kỹ thuật từ đội ngũ DCG.

HSC DCG Team