CTG – KQKD Q2/2021 khiêm tốn do dự phòng tăng

Sự kiện: Công bố KQKD sơ bộ Q2/2021

Trong cuộc họp tổng kết về KQKD Q2/2021 diễn ra ngày 30/6, CTG đã công bố KQKD sơ bộ Q2/2021 với LNTT đạt xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ). Theo đó, LNTT 6 tháng đầu năm 2021 đạt 13 nghìn tỷ đồng (tăng 74,3% so với cùng kỳ), đạt 50,4% dự báo của HSC cho cả năm 2021. KQKD 6 tháng đầu năm 2021 sát kỳ vọng của HSC.

LNTT Q2/2021 khiêm tốn do chi phí dự phòng tăng

LNTT Q2/2021 tăng 11,5% so với cùng kỳ đạt 5 nghìn tỷ đồng (giảm 38% so với quý trước), theo đó LNTT 6 tháng đầu năm 2021 đạt 13 nghìn tỷ đồng (tăng 74,3% so với cùng kỳ).

Dựa trên ước tính của HSC, tổng thu nhập hoạt động tiếp tục tăng trưởng cao nhờ tín dụng tăng tốc (tăng 1,8% so với đầu năm trong khi tại thời điểm cuối Q1/2021 tăng trưởng 0% so với đầu năm), tỷ lệ NIM tiếp tục cải thiện, lãi thuần HĐ dịch vụ & lãi thuần HĐ kinh doanh ngoại hối tăng trưởng tốt.

Dự báo của HSC đối với tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động Q2/2021 là 30,3% so với cùng kỳ và tăng trưởng LN trước trích lập dự phòng là 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, có vẻ trong kỳ CTG đã phân loại lại một phần nợ tái cấu trúc (trong tổng nợ tái cơ cấu tại thời điểm cuối Q1/2021 là 4.450 tỷ đồng) và nợ hiện hữu thành nợ xấu, từ đó chi phí dự phòng cũng tăng tương ứng.

Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 1,38% (từ khoảng 0,9% tại thời điểm cuối Q1/2021). Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 ở vào 1-1,2% và hệ số LLR là 180% (so với 132% tại thời điểm cuối năm 2020). Chi phí dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2021 ước khoảng 5.900 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ), tương đương 62% dự báo của HSC cho cả năm 2021.

Chi phí dự phòng Q2/2021 của CTG cao hơn dự đoán của HSC nhưng việc một ngân hàng trích lập dự phòng một quý nhiều hơn các quý khác không có gì bất thường. HSC sẽ chờ thêm thông tin để đánh giá đầy đủ chất lượng tài sản của CTG. Tổng vốn huy động tăng 3,4% so với đầu năm (Q1/2021 tăng 1,3% so với đầu năm).

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn là 19,1% (tại thời điểm cuối Q1/2021 là 18,7% và tại thời điểm cuối năm 2020 là 19,6%). Ban lãnh đạo cho biết tốc độ thu hút tiền gửi không kỳ hạn đang chậm lại sau khi tăng mạnh trong vài năm qua.

Duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu 65.800đ

HSC duy trì dự báo, khuyến nghị và giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư là 65.800đ; tương đương tiềm năng tăng giá 22,1%. Tại giá mục tiêu, P/B dự phóng năm 2021 là 2,5 lần.

Đây là phiên bản phân tích rút gọn. Để nhận được phiên bản đầy đủ (bao gồm các số liệu chi tiết, biểu đồ, bảng biểu, khuyến nghị mua bán và chiến lược giao dịch) quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn DCG (HSC) hoặc hotline 0901393151.

Nguồn: Dựa theo báo cáo phân tích từ HSC Research và phân tích kỹ thuật từ đội ngũ DCG.

HSC DCG Team