VHC – Hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng trên cơ sở định giá

Sự kiện: Phân tích sâu doanh thu 5 tháng đầu năm 2021

Doanh thu thuần 5 tháng đầu năm 2021 đạt 3.393 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ và đạt 39% dự báo của HSC cho cả năm 2021; nói chung sát kỳ vọng. Mảng đóng góp nhiều nhất là xuất khẩu cá tra đã có sự hồi phục tốt trong 5 tháng đầu năm với giá trị xuất khẩu tăng 17,7% so với cùng kỳ đạt 2.239 tỷ đồng (96,5 triệu USD) nhờ sản lượng xuất khẩu tăng 27%. Các mảng kinh doanh khác cũng có sự hồi phục.

VHC không công bố chi phí và lợi nhuận từng tháng, nhưng nhiều khả năng lợi nhuận thuần sẽ tăng kém hơn doanh thu do giá cước vận tải container tăng cao trên toàn cầu và giá thức ăn cá tăng.

Ảnh hưởng: Duy trì dự báo năm 2021-2023

HSC duy trì doanh thu thuần năm 2021 đạt 8.739 tỷ đồng, tăng trưởng 24,2% và lợi nhuận thuần đạt 748 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Mặc dù doanh thu hồi phục như kỳ vọng của HSC, tỷ suất lợi nhuận thuần giảm vì chi phí tăng mạnh hơn đà tăng của doanh thu.

HSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 và 2023 lần lượt ở 842 tỷ đồng (tăng trưởng 12,6%) và 941 tỷ đồng (tăng trưởng 11,8%). So với bình quân thị trường, dự báo EPS mới của HSC giai đoạn 2021-2023 lần lượt thấp hơn 7%, 16% và 3%.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 4% giá mục tiêu lên 41.100đ vì chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022 nhưng hạ khuyến nghị xuống Giảm tỷ trọng (từ Nắm giữ) dựa trên định giá sau khi giá cổ phiếu tăng 20% kể từ đầu tháng 5 và hiện giá mục tiêu thấp hơn 8,7% so với thị giá.

Có vẻ VHC được định giá cao hơn giá trị nếu nhìn vào tiềm năng tăng trưởng với P/E dự phóng năm 2021 là 11,5 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần; cao hơn 45% (1,3 độ lệch chuẩn) so với bình quân P/E dự phóng trong quá khứ (bình quân 5 năm) là 7,5 lần và cao hơn 8% so với bình quân P/E dự phóng năm 2021 của các doanh nghiệp cùng ngành.

Đây là phiên bản phân tích rút gọn. Để nhận được phiên bản đầy đủ (bao gồm các số liệu chi tiết, biểu đồ, bảng biểu, khuyến nghị mua bán và chiến lược giao dịch) quý Nhà Đầu Tư vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn DCG (HSC) hoặc hotline 0901393151.

Nguồn: Dựa theo báo cáo phân tích từ HSC Research và phân tích kỹ thuật từ đội ngũ DCG.

HSC DCG Team