ACB – Triển Vọng Dài Hạn Vững Chắc – Mua Vào

KQKD năm 2020 của ACB rất khả quan mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid19. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 27,8% đạt 7.683 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng được giữ vững trong khi tỷ lệ NIM hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp. Duy trì khuyến nghị Mua vào và nâng giá mục tiêu lên 35.800đ.

Read more

ACB – KQKD Q3/2020 Ấn Tượng, Vượt Kỳ Vọng

ACB đã tổ chức Hội nghị nhà đầu tư vào ngày 20/10 và công bố LNTT Q3/2020 ấn tượng, đạt 2.591 tỷ đồng (tăng 33,7% so với cùng kỳ). Kết quả đạt được nhờ tín dụng tăng trưởng vững, tỷ lệ NIM hồi phục và chi phí hoạt động giảm. Đánh giá Tăng tỉ trọng với giá mục tiêu đang xem xét lại.

Read more