BVH – Ý Kiến Kiểm Toán Không Chấp Nhận Toàn Phần

BVH nhận ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần đối với báo cáo kiểm toán hợp nhất nửa đầu năm 2020 do thiếu bằng chứng kiểm toán thích hợp từ khoản đầu tư vào công ty liên kết. Kết quả là, BVH đã bị loại khỏi danh sách cho phép giao dịch ký quỹ của sàn HOSE. Đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 58.400đ.

Read more