DHG – Q3/2020: Lợi Nhuận Vượt Dự Báo; Đánh Giá Nắm Giữ

DHG công bố KQKD Q3/2020 mạnh bất ngờ. Lợi nhuận thuần tăng 41% so với cùng kỳ lên 166 tỷ đồng, dù doanh thu thuần giảm nhẹ 1% xuống 865 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng và chi phí bán hàng & quản lý giảm. Lợi nhuận thuần lũy kế. Đánh giá Nắm giữ với giá mục tiêu là 88.000đ/cp.

Read more