HPG – Sản Lượng Tiêu Thụ Thép Dài Tháng 2/2021 Giảm 16,3%

Ngày 9/3/2021, HPG đã công bố sản lượng tiêu thụ kém trong tháng 2/2021. Sản lượng tiêu thụ yếu tại tất cả các sản phẩm từ thép cuộn cán nóng đến thép dài, chủ yếu là do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết và sự bùng phát của COVID-19 trên nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Mua và đang xem xét giá mục tiêu.

Read more

HPG – Mô Hình Hoạt Động Mới Giúp Quản Trị Tốt Hơn

Ngày 10/12, HPG đã công bố tái cấu trúc mô hình hoạt động. Tập đoàn sẽ hợp nhất 11 công ty con hiện có thành 4 tổng công ty. 2 tổng công ty mới sẽ được thành lập trong năm 2021 là Gang thép và Thép ống & Tôn. Tổng công ty Nông nghiệp được thành lập vào năm 2016 và Tổng công ty Bất động sản mới được thành lập từ ngày 8/12/2020. Đánh giá Mua vào với giá mục tiêu là 69.300đ.

Read more