KBC – Thời Kỳ Khó Khăn Đã Qua, 2020 Là Năm Đáy Lợi Nhuận

KQKD 9 tháng đầu năm 2020 gây thất vọng, lợi nhuận thuần chỉ đạt 4% dự báo trước đó của HSC cho năm 2020. Chi phí tài chính/quản lý lần lượt cao hơn 19%/53% so với dự báo, trong khi tiến độ bàn giao đất tại KCN Tân Phú Trung và giá bán tại KĐT Tràng Duệ kém hơn so với kỳ vọng. Đánh giá Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 17.000đ.

Read more