PNJ – Lợi Nhuận Tháng 11 Thấp Hơn Dự Báo

KQKD tháng 11 của PNJ trái chiều. Lợi nhuận thuần bất ngờ giảm 11,7% so với cùng kỳ xuống 120 tỷ đồng do chi phí bán hàng & quản lý cao hơn dự báo. Trong khi đó, doanh thu thuần tăng 8,1% so với cùng kỳ lên 1.812 tỷ đồng nhờ mảng bán lẻ tăng trưởng mạnh. Đánh giá Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 88.100đ/cp.

Read more