TCB – Kết Quả Kinh Doanh Q3/2020 Khả Quan

TCB đã công bố KQKD Q3/2020 khả quan với lợi nhuận thuần đạt 3.099 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ). Kết quả đạt được nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng 39,9% so với cùng kỳ mặc cù cả chi phí hoạt động (tăng 38,7% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng (tăng 182,6% so với cùng kỳ) tăng mạnh. Đánh giá Mua vào với giá mục tiêu đang xem xét.

Read more