VCB – Tiếp Tục Nắm Giữ Ngân Hàng Tốt Nhất

HSC đã xem xét lại dự báo của mình cho các năm 2020-2023 sau khi VCB công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2020 và sau những thông tin cập nhật gần đây. HSC cũng thấy rằng mặt bằng lãi suất đang thấp, đặc biệt là lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Đánh giá Nắm giữ với giá mục tiêu 107.500đ.

Read more