VIB – Triển Vọng Lợi Nhuận Vững Chắc; Tiềm Năng Tăng Giá 15%

VIB đã công bố KQKD năm 2020 – lợi nhuận thuần tăng trưởng 42,1% đạt 4.641 tỷ đồng; bằng 103% kỳ vọng của HSC. Những động lực chủ chốt gồm: tăng trưởng tín dụng rất cao, tỷ lệ NIM cải thiện mạnh và lãi thuần HĐ dịch vụ tăng tốc. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và nâng giá mục tiêu lên 41.400đ.

Read more